PRZYJĘCIE DZIECI

                   Dzieci do przedszkola w Glinciszkach przyjmowani są kierując się decyzją samorządu rejonu wileńskiego 8 grudnia 2004 r. Nr. T3-350.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

      Podanie z prośbą o przyjęcie dziecka do przedszkola;

      Zaświadczenie stanu zdrowotnego dziecka;

      Odpis dowodu urodzenia.

Podania rodzicow są zarejestrowane w dzienniku.

UWAGA!                      UDZIELANE SĄ ULGI:

 

      Dzieciom niepełnosprawnym;

      Dzieciom, ktorymi się opiekuje jeden rodzic;

      Rodzice są uczniami bądź studentami (dziennych studiów);

      Dzieciom wspieranym materialnie przez państwo;

      Gdy w rodzinie rośnie 3 lub więcej dzieci;

      Jeden z rodziców jest inwalidą I-II grupy.

            Grupy są tworzone z dzieci o takim samym lub różnym wieku. W przedszkolu grupy formowane są przez dyrektora.

Comments are closed.