ROZKŁAD DNIA

7.00-8.00-powitanie dzieci w przedszkolu, zabawy ruchowe, praca idywidualna.

Dzieci:  - są aktywne w zakresie organizacji swojego życia;

              – podejmują działaność zabawową;

              – zgłaszają propozycje działań;

              – uczą się samodzielności;

              – dbają o higienę własną i otoczenia;

              – nabywają i utrwalają higieniczne nawyki;

8.00-8.30 – śniadanie

 

8.30-10.30 – zajęcia wychowawczo – dydaktyczne,

                     Zabawy: dydaktyczne, ruchowe, towarzyskie, edukacyjne.

 

Dzieci: – uczestniczą w przygotowaniach do zabaw i zajęć;

             – pomagają w czynnościach porządkowych;

             – podczas wycieczek, zabaw, dzialań plastycznych, muzycznych, ruchowych i 

               werbalnych, odkrywają i kreują rzeczywistość;

             – poznają swoje możliwości i wykorzystują je w działaniu;

             – dokonują swobodnego wyboru aktywności;

             – realizują swoje zainteresowania i zaspokajają portrzeby;

             – uczestniczą w zorganizowanych oraz wolnych zabawach;

 

10.30-11.45 – spacery, zabawy na placyku zabaw, gry terenowe (w zależnosci od pogody).

 

Dzieci: – są świadome korzyści płynących z pobytu na świerzym powietrzu;

             – starają się samodzielnie i prawidłowo korzystać z szatni i pomieszczeń

               sanitarnych;

             – dbają o własną higienę;

 

11.45 – 12.00 – przygotowania do obiadu

 

12.00 – 12.30 – obiad

 

12.30 – 15.00 – odpoczynek

 

15.00 – 15.30 – podwieczorek

 

15.30 – 17.30 – dowolne zabawy w sali lub na swieżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne i

                          ruchowe

 

Dzieci  – nabywają umiejętności organizowania zabaw w grupie;

            – realizują swoje pomysly samodzielnie lub w małych grupkach;

            – dzielą się wrażeniami i przeżyciami z kolegami, nauczycielką i rodzicami;

            – bezpiecznie bawią się na sprzęcie terenowym w ogrodzie przedszkolnym.

Comments are closed.