PROJEKT „BAJKA ZA BAJKĄ“

             Jedną z podstawowych umiejętności, w jakie przedszkole ma wyposażyć dziecko, jest twórcze myślenie. Im wcześniej zacznie się wychowywać do twórczości, tym proces ten będzie skuteczniejszy. Stosowanie metod aktywizujących sprzyja realizowaniu celów edukacyjnych i zaspokajaniu potrzeb dzieci. Jedną z metod aktywizujących jest metoda projektu. Dzięki metodzie projektów dzieci rozwijają: twórcze myślenie, umiejętność planowania  oraz  przydzielania zadań poszczególnym osobom w grupie przed wykonaniem pracy. Sprawności manualne, umiejętność swobodnego wypowiadania się i wyrażania własnych opinii, umiejętność uważnego słuchania tekstów literackich, umiejętność współpracy,  podejmowania decyzji podczas pracy w grupie.   W projekcie  „Bajka za bajką“ brali udział przedszkola okręgu mejszagolskiego.

            Projekt w naszej placówce przebiegał w grupie ,,Motylki”, w następujących etapach:  rodzice i dziadkowie czytali bajki w grupie „Motylki“, przeczytane baśnie byɫy inscenizowane, uczniowie klas początkowych przedstawili przedszkolakom bajkę „Zɫota siekierka“, wycieczka  do biblioteki, wykonaliśmy swoje książeczki. Zakończenie projektu miało miejsce w żɫobku- przedszkola w Awiżeniach, gdzie  przedstawiliśmy bajkę  „Wesoɫa chatyńka“.

gr. Motylki 008gr. Motylki 039 gr. Motylki 072

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

gr. Motylki 052gr. Motylki 055gr. Motylki 060

Comments are closed.