Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Glitiškių vaikų darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybos sudėtis:

Mokytojų tarybai vadovauja direktorius

Sekretorė - IU mokytoja Danutė Grubinskaitė

Nariai – visi pedagogai bei pagalbos mokiniui specialistai.

Mokytojų tarybos pagrindinės funkcijos:

  • inicijuoja organizacijos kaitos procesus;

  • formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus;

  • analizuoja ugdymo rezultatus;

  • analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas;

  • skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą.

Comments are closed.