ŽIEMOS PROJEKTAI, KONKURSAI, PARODOS

VILNIAUS R. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA

„MAGIŠKA SNAIGĖ“

Kūrybinių darbų parodos tikslas:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas.

Kūrybinių darbų parodos uždaviniai:

Skatinti vaikų kūrybiškumą ir savarankiškumą, įgyvendinant kūrybinio darbelio idėją;

Plėtoti įvairias menines veiklas bei įvairių meno priemonių, technikų patirtį;

Skatinti Tėvų įsitraukimą ir kūrybišką laiko praleidimą su vaikais;

Skatinti ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Dalyviai: Eivinga Purlytė, Lėja Dragūnaitė ir Andrėja Mežanec

Scan0582 Scan0583 Scan0585 Scan0630 Scan0631

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ FOTOGRAFIJŲ PARODA

„EGLUTĖS KITAIP“

 Parodos tikslas – dalintis gerąja patirtimi tarp ikimokyklinių, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų mokytojų.

 Parodos uždaviniai:

 Ugdyti kūrybinį mąstymą, skatinant naudoti netradicines priemones sumanymams įgyvendinti;

Skatinti bendradarbiavimą tarp ikimokyklinių, priešmokyklinių ir pradinių ugdymo įstaigų.

Dalyviai: grupė „Varpelis“

Patalpintas nuotraukas rasite adresu: http://bit.ly/2rSTqmG

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Eglutės-kitaip-Padėka20-01-16

TARPTAUTINIS PROJEKTAS

„MANO KALĖDINIS ŽAISLIUKAS DRAUGYSTĖS EGLUTEI‘‘  KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA 

                  Projekto tikslas:

                Suburti IU mokytojus bendrai veiklai,  drauge kurti, palaikyti  draugiškus santykius, dalintis idėjomis ir laukti šv. Kalėdų.

Projekto uždaviniai:

- skatinti mokinių bendradarbiavimą, saviraišką, kūrybiškumą,  pagarbą vienas kitam, į bendrą veiklą įtraukti  mokinius, auklėtinius, lavinti smulkiąją motoriką;

- vykdyti mokytojų gerosios patirties sklaidą, bendradarbiaujant su kitomis šalies  ugdymo įstaigomis bei lituanistinėmis mokyklomis iš įvairių Europos valstybių.

 – siekti sudaryti sąlygas palaikant kokybiškai naujus ryšius su užsienio lietuviais, jų bendruomenėmis;

- ugdyti istorinę sąmonę ir plėsti istorinį žinojimą.

Dalyviai: grupė „Varpelis“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Scan0615

  IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA

„LIETUVA BRANGI – MANO TĖVYNE“

Kūrybinių darbų parodos tikslas:

Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas, iliustruojant pateiktą eilėraštį

Kūrybinių darbų parodos uždaviniai:

Skatinti vaikų kūrybiškumą ir savarankiškumą, įgyvendinant kūrybinio darbelio idėją;

      Plėtoti įvairias menines veiklas bei įvairių meno priemonių, technikų patirtį;

Skatinti tėvų įsitraukimą ir kūrybišką laiko praleidimą su vaikais;

Skatinti ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Dalyviai: grupė „Varpelis“

IMG_20200204_163240

VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS KRAŠTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ

PROJEKTAS

,, MUS KALBINA KNYGOS LAPELIAI“

 TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Projekto tikslas – sužadinti vaiko domėjimąsi knyga, padėti ją pamilti, padėti suprasti knygų svarbą ir reikšmę.

Projekto uždaviniai :

  • stengiamės pradžiuginti vaikus spalvingomis, įdomios formos, įdomaus turinio knygelėmis;
  • siekiame kūrybinės vaikų raiškos kuriant knygeles, jas vaizduojant;
  • apsilankyti bibliotekoje;
  • sukurti savo grupėje vaikų bibliotekėlę;
  • skatinti ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Glitiskių d. gr. Varpelis 2

Glitiskių d. gr. Varpelis

IMG_20191125_100929

IMG_20191231_110032

IMG_20200121_104030

IMG_20200121_105651

IMG_20200121_105655

IMG_20200121_105700

IMG_20200205_114645

IMG_20200205_114648

IMG_20200205_114651

IMG_20200210_112626

IMG_20200210_115512

IMG_20200210_115519

IMG_20200210_115522

IMG_20200210_115625

IMG_20200210_115637

IMG_20200212_111329

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Comments are closed.