Veiklos sritys

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Įstaigoje teikiamas ikimokyklinis ugdymas ir priešmokyklinis ugdymas.

Mokymo kalbos: lietuvių, lenkų.

Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą mišriose grupėse.
Darželyje veikia 2 grupės, galinčios priimti 35 mišraus (3–6 m.) amžiaus vaikų (15 vaikų grupėje „Drugeliai“ ir 20 vaikų grupėje „Varpelis“).

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Ikimokyklinių įstaigų įrengimų sanitarijos ir higienos taisyklėmis ir normomis, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.

Darželis ugdymą organizuoja vadovaudamasis Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželio ikimokyklinio ugdymo programa.

Comments are closed.