LIETUVIŲ KALBOS DIENOS

atsisiųsti      PROJEKTAS   

                    „LIETUVIŲ KALBOS DIENOS“

Projekto trumpas aprašymas – laukiami rezultatai

            2020 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. penktą kartą vyks Lietuvių kalbos dienos. Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje.

Projekto tikslas

         Stiprinti ugdytinių ugdymosi motyvaciją bei didinti lietuvių kalbos prestižą skleidžiant vaikams žinias apie lietuvių kalbą.

Uždaviniai

  • Turtinti vaikų žodyną.
  • Akcentuoti lietuvių kalbos svarbą.
  • Ugdyti pagarbą ir meilę lietuvių kalbai.
  • Supažindinti vaikus su lietuvių liaudies šokiais, dainomis, pasakomis.

        PROJEKTO ATLIKIMO PLANAS

1.    Šventinis rytmetis „Mažoj širdelėj – Lietuva“

Šalis pati gražiausia vadinas – Lietuva.

Gyventi čia geriausia, nes man jinai sava.

Čia gintarus išplauna mus Baltija melsva.

Gražias dainas dainuoja močiutė mylima.

Ir vėliavėlę mažą iškelsime aukštai.

Sušuksim garsiai garsiai

- Mes Lietuvos vaikai !

Vasario 14 dieną, visa mūsų darželio bendruomenė susirinko į šventinį rytmetį „Mažoj širdelėj – Lietuva“.

 

 

2.        Kūrybinių darbų paroda „Lietuva brangi –                                       mano Tėvynė“

 

 

3.      „Raitau raidelę, žinau kalbelę“

            Przedszkolacy z przedszkola w Glinciszkach grupy „Motylki “ biorą udział w projekcie  „Raitau raidelę, žinau kalbelę“ poświęconym corocznej inicjatywie „Lietuvių kalbos dienos“.

              Realizacja projektu odbyła się w zaprzyjaźnionej miejscowej bibliotece, filii CBSRW w Glinciszkach 28 lutego b.r. Celem spotkania było udzielić więcej uwagi znajomości języka państwowego. Dzieci dobrze znają polskie litery, a teraz mieli okazję przyjrzeć się litewskiemu alfabetowi, poprzez ciekawe zajęcia i zadania. Ze sobą przynieśli bagaż wiedzy, w dosłownym sensie tego słowa, bo okazało się, że w walizce były smutne, zagubione litery. Natomiast wychowankowie, tak często odwiedzające bibliotekę, wiedzą, że domem literki jest książka. Każda litera znalazła swe miejsce w książce. Spotkanie rozpoczęto oglądaniem filmików edukacyjnych o litewskim alfabecie. Następnie dzieci podzielono na grupki, w których mieli zadanie odnaleźć ukryte w orzeszkach litery i ułożyć słowo „NAMAS“. Za pomocną nauczycielki to udało się znakomicie. Przedszkolacy kształcą się za pomocą różnorodnych sposobów, jeden z nich, to śpiewanie. Śpiewają po polsku i litewsku, co przyśpiesza naukę języka, ułatwia zapamiętywanie znaczenie słów. W trakcie spotkania wykonano piosenki „Labas rytas“ i „Du gaideliai“, pięknie dopasowane ruchy rytmiczne pokazały, iż dzieci doskonale znają znaczenie słów. Po czym do zabawy zaprosiła ,,zakłopotana” kolorowa chusta. Skrzaty urządziły bałagan, roztargały literki, które dzieci musiały nazywać i układać na odpowiednim kolorowym sektorze.

           Oprócz udziału w powyżej wspomnianym projekcie, grupa „Motylki“ też uczestniczy w konkursie „Iš knygelės į širdelę 2020”. Wymogą konkursu jest zapoznać się z twórczością litewskich pisarzy i wykonać iliustrację do wybranego utworu. Bibliotekarka Agata Puncevičienė przedstawiła książki, które rekomendują organizatorzy konkursu i głośno przeczytała utwór Paulius Norvila „Strykt pastrykt“, żeby wzbudzić wyobraźnię dzieci do twórczej pracy.

                                                                                                              Edyta Malinowskienie

22222 IMG_20200228_102416-300x225 IMG_20200228_102627-300x225 IMG_20200228_103916-300x225 IMG_20200228_104232-300x225 IMG_20200228_104301-300x225 IMG_20200228_104525-300x225 IMG_20200228_104554-300x225 IMG_20200228_104750-300x215 IMG_20200228_105033-300x225 IMG_20200228_105310-300x225 IMG_20200228_164248-300x260 IMG_20200228_164341-300x225 IMG_20200228_164408-300x225

4.     ,,Ožka Ragoška“ K.Kubilinskas

     Dzieci z przedszkola w Glinciszkach brali udział w zajęciach edukacyjnych poświęconych corocznej inicjatywie „Lietuvių kalbos dienos“. Nauczanie bajek i piosenek połączonych z atrakcyjnymi zabawami to kreatywny sposób zapoznać dzieci z językiem państwowym. 6 marca dzieci z polskim językiem nauczania, grupa ,,Motylki“, zaprosili dzieci z litewskim językiem nauczania, grupę ,,Dzwoneczki“, na ogólne zajęcie, które odbyło się w państwowym języku.

              Pierwszym etapem zajęć było zapoznanie dzieci z wierszem K. Kubilinskasa ,,Ožka Ragoška“. Wiersz czytała dzieciom pani w języku litewskim, były wyjaśniane, powtarzane wyrazy niezrozumiałe, nowe, ażeby dzieci zrozumiały sens wiersza. Dla lepszego zrozumienia tekstu, dzieci wybrali sobie postacie z bajki które najbardziej spodobały się i spróbowali zainscenizować, co sprawiło dla nich wiele radości. Drugim etapem zajęcia było wybrać samą najciekawszą postać z bajki i z wyciętych liter ułożyć jej nazwę. Taką postacią była ožka, razem z panią dzieci wynaleźli potrzebne literki i ułożyli słowo,,OŽKA“ .

              Na zakończenie dzieci powtórzyli mnóstwo nowych słów w języku litewskim, takich jak ,,LIETUVA, MAMA, TETIS, ŠEIMA, NAMAI, SESĖ, BROLIS, MYLIU, MIŠKAS, ŽMONĖS“.

K.Macewicz

E.Malinowskienie

20200305_102736 20200305_103117 20200305_102914 20200305_103121(1) 20200305_102608 20200305_101754 20200305_101817 20200305_102434(1) 20200305_100342

5.       „Gyvasis tautos žiedas“

Minint 30-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų kovo 11-osios – metines dalyvaujam pilietinėje iniciatyvoje „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“.

Iniciatyvos tikslai:

  • masiškai, patraukliai ir žaismingai paminėti vieną svarbiausių mūsų valstybės istorinių datų;
  • skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, domėjimąsi savo šalies istorija;
  • prisiminti, kokiomis sąlygomis ir kaip buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė 1990 metais, kaip ji buvo ginama, kaip buvo siekiama jos įtvirtinimo, sustiprinimo ir tarptautinio pripažinimo;
  • paskatinti jaunimą pamąstyti ir padiskutuoti, ką reiškia laisvė ir demokratija;
  • paskatinti supratimą, kad laisvė nėra duotybė – už ją reikia kovoti ir aukotis, ja reikia rūpintis, ją puoselėti ir dėl jos dirbti kiekvieną dieną;
  • stiprinti pilietinę vienybę ir pasididžiavimą savo valstybe.

Comments are closed.