RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ KARPINIŲ PARODA „ŽIBINTAI – ŠVIESOS NEŠĖJAI“

  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 Parodos tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką ir kūrybinius gebėjimus. Bendraujant – bendradarbiaujant ugdytiniams, jų šeimų nariams, pedagogams, kitiems įstaigos bendruomenės nariams, karpyti žibintus.

Uždaviniai:

Padėti atsiskleisti kūrybiškumui ir saviraiškai.

Skatinti kūrybinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų.

received_428682598122875 received_2564581447095911

 https://www.facebook.com/DarzelisMokyklaZiburelis/videos/379436766725119

Untitled

Comments are closed.