VILNIAUS R. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PARODA „TAUTINĖ JUOSTA “

PARODOS TIKSLAS:

Panaudojant įvairias technikas ir medžiagas, kurti tautines juostas.

PARODOS UŽDAVINIAI:

Domėtis lietuvių liaudies tautinių raštų įvairovę.

Skatinti vaikų kūrybiškumą, meninį supratimą, saviraišką.

Ugdyti tautiškumą, patriotiškumą, meilę savo kraštui.

Skatinti bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigų.

IMG_20201215_144844

Comments are closed.