RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTAS „KALĖDŲ ATVIRUKAS – DĖMESYS VIENIŠAM“

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas – skatinti vaikų, tėvų, pedagogų tarpusavio bendravimą, bendradarbiavimą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, individualias galimybes. Padėti vaikui suvokti Advento ir Šv. Kalėdų laukimo prasmę, perteikti  prieškalėdinio laikotarpio nuotaiką ir svarbą, kuriant Kalėdinį atviruką.

Uždaviniai:

Suteikti galimybę tėvams kartu su vaikais įsitraukti į kūrybos procesą, diskutuoti apie  vienišus žmones, jų emocinę būseną, kurti  Kalėdinį sveikinimo atviruką.

Ugdyti vaikų vaizduotę, komunikavimo, pasitikėjimo savimi įgūdžius, turtinti žodyną, meninius gebėjimus.

Skatinti organizuoti bendras vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybines dirbtuves.

Inicijuoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis bei pedagogais.

Organizuoti kūrybinių darbų pristatymą ir parodą.

IMG_20201218_111521 IMG_20201218_154824 IMG_20201218_154900 IMG_20201218_155031

PADEKA GR

Comments are closed.