Pradžia

This post is also available in: Polish

 

INFORMACIJA TĖVAMS

VR įsakymas dėl ugd 2020-12-16

……………….

Darbas nuo gruodžio 16 d_

……………..

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a5ab19003e3311eb8d9fe110e148c770

………………

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770

……………….

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25e87840204011ebb0038a8cd8ff585f

……………….

Paaiškinimas dėl mokesčio už vaiko maitinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Informuojame, kad Vyriausybei paskelbus karantiną, vaikai, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, lankys darželius ir mokyklas įprastai. Įstaigos nėra uždaromos.

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatomas vadovaujantis tvarkos aprašu (toliau – Tvarka), patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T3-279. Vadovaujantis Tvarkos 13.8. punktu

Tėvai (globėjai, rūpintojai) nemoka mokesčio už vaiko maitinimą už nelankytas dienas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, už kiekvieną mėnesio dieną, jei vaikas nelanko įstaigos dėl ekstremalių įvykių – šalyje paskelbto karantino nuo 2020m. lapkričio 9d. iki lapkričio 27d. 

 Mokestis už ugdymą yra mokamas ir toliau, nes įstaigos nėra uždarytos, ugdymas vykdomas.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos

Švietimo skyrius

 ………………….

 

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ka-butinai-turi-padaryti-savivaldybes-kad-dirbantys-tevai-gautu-ligos-ismokas-uz-vaiku-prieziura-1

V-2090_ikimokyklinio (1)

NVSC_Algoritmai

Del_reng_org_pakeit_A32(1)-5643

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio 2020-08-17 Nr. V-1840

A32(1)-5347(2)

A32(1)-5342

A32(2)-5342

A32(1)-4980

A32(1)-4981

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ NUO 2020M. BIRŽELIO 17D.

Butinos_salygos_V-1487

INFORMACIJA TĖVAMS APIE DARŽELIO LANKYMO PRADŽIĄ

NUO 2020 M. GEGUŽĖS 18 DIENOS

     Vadovaujantis LR SAM  2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų nuo 2020 m. gegužės 18 d.” atidaromas darželis.

tevu deklaracija (1)

Iki birželio 16 d. įstaigoje tęsiamas karantinas, todėl bus laikomasi šių sąlygų:

 1. Primename, kad nuo š.m. gegužės 18 d. pradedame ugdymo procesą daliai vaikų, kuriems neįmanoma užtikrinti priežiūros namuose, likę vaikai ugdomi namuose nuotoliniu būdu, kadangi karantinas tęsimas. Tėvams pateikti pažymų iš darbdavių nereikia.
 2. Dirbsime nuo 7.00 iki 17.30. Dirbs 2 grupės (,,Varpelis” ir ,,Drugeliai”) atskirai.
 3. Atvedant ir pasiimant vaiką(us) tėvas (globėjas, rūpintojas) privalo:
 •  dėvėti veidą (nosį ir burną) drengiančias priemones (veido kaukę, respiratorių ar kitas priemones );
 •  laikytis informacijos pateiktos prie įėjimo;
 •  vengti bet kokio kontakto su kitais asmenimis (nesibūriuoti vaikų nurengimo vietose); vaiką atvesti ir pasiimti į/iš darželio iš anksto su mokytoju suderintu laiku, jog būtų išvengta kontakto su kitais asmenimis;
 •  laikytis ne mažesnio nei 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų;
 •  užtikrinti vaiko pasiėmimą (per 1 val. nuo darželio vadovo ar jo paskirto asmens gauto informacinio pranešimo) iš darželio, jei ugdymo proceso metu būtų pastebėta, kad vaikui pakilo kūno temperatūra iki 37,3 °C ir daugiau ar atsirado užkrečiamų ligų simptomų (sloga, kosulys, apsunkintas kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir kt.);
 • užtikrinti tėvų kontaktinių duomenų tikslumą ir pasiekiamumą tol, kol vaikas bus darželyje.
 1. Prieš priimant vaikus, visiems vaikams bus matuojama temperatūra. Sloguojantys, kosėjantys ar kitų peršalimo simptomų turintys ugdytiniai įstaigos lankyti negalės. Apgailestaujame, tačiau vaikai, kuriems pasireiškia alerginio pobūdžio simptomai, taip pat įstaigos lankyti negalės.
 2. Į ugdymo įstaigą DRAUDŽIAMA vaikams atsinešti žaislus, maisto produktus ir kitas priemones iš namų.
 3. Norime Jus informuoti, kad didžioji dalis darželio veiklos vyks lauke, dėl to prašome Jūsų̨ pasirūpinti atitinkama mažųjų apranga.
 4. Nedelsiant, informuoti darželio vadovą, apie vaikui ar vaiko šeimos nariams nustatytą COVID-19 infekciją.
 5. Užtikrinant saugumą, atsiimant vaikus, neužsibūti darželio teritorijoje (nestovėti, nežaisti žaidimų aikštelėse).
 6. Informacija dėl mokesčio už darželį: Nuo gegužės 18 d. mokamas maitinimo ir ugdymo mokestis tik už lankytas dienas. Vaikai, nelankantys ir ugdomi nuotoliniu būdu, nei už maitinimą, nei už ugdymą nemoka.

A32(1)-3658(2)

Reng_org_sal_A32(1)-3617

SAM_1118_sprend_pakeit_A32(1)-3382

SAM_iki_30_asm_pakeit_A32(1)-3383

UGDYMOSI_SEIMOE_11_nutarimas

TĖVELIŲ DĖMESIUI!!!

    Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis

nedirbs nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gegužės 18 d.


              Vykdydami 2020 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolą Nr. 12 „Dėl viruso COVID-19“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-03-12 sprendimus Nr. V-342,  Nr. V-343, V-977, būtina sustabdyti iki 2020 m. gegužės 18 d. Vilniaus rajono bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo, neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose ugdymo, vaikų priežiūros procesą ir švietimo veiklą bei kitas šiose įstaigose vykdomas veiklas.

Įsak. del ugdymo nuo geg.18 d. – (5)

Reikal_reng_30_A32(1)-3154

Salygos nuo geg. 18 d. A32(1)-3078

Įsakymas vaikų priez. nuo balandzio 3

Sprendimas Nr. V-977

 

Įstaigos pavadinimas: Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis

Vaikų darželio steigėjas: Vilniaus rajono savivaldybės taryba

Adresas: LT-14292, Liepų al.20, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r.

Tel., (8 5)255 2299

El. paštas: glitiskiumd@gmail.com

El. adresas:  www.darzelis.glitiskes.vilniausr.lm.lt

Mokomoji kalba: lietuvių ir lenkų

Vaikų darželio direktorius: Valerija Jaglinska

Comments are closed.